Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ giám sát xã; trưởng thôn, bản thuộc xã Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

02:56 PM 11/12/2017 |   Lượt xem: 4849 |   In bài viết | 

Ông Lý Văn Thành - Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc, ông Lý Văn Thành, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh nêu rõ trọng tâm về Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 nằm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững với cách làm khác biệt của tỉnh Quảng Ninh là Đề án 196 (Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh). Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị các cấp, trong đó cần có sự tham gia tích cực của đội ngũ trưởng thôn, ban giám sát xã để góp phần thực hiện thắng lợi Đề án. Do vậy tại 02 lớp tập huấn này, các học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi 05 chuyên đề: (1) Tổng quan về Chương trình 135; (2) Một số nội dung chủ yếu của Đề án 196; (3) Lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng; (4) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; (5) Thực hiện quy trình giám sát đối với Chương trình 135.

Ông Lý Văn Thành - Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh giới thiệu về Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020, Đề án 196

(quangninh.gov.vn)