Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị nhận Cờ thi đua của Chính phủ

04:12 PM 22/02/2023 |   Lượt xem: 700 |   In bài viết | 

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị Hồ Thị Lệ Hà nhận Cờ thi đua phong trào yêu nước của Chính phủ

Dự buổi lễ có: Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng khẳng định: “Công tác thi đua khen thưởng có vai trò và ý nghĩa hết sức to lớn, là động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng. Các phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành đông lực quan trọng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị là đơn vị trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh về công tác dân tộc, thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào DTTS. Trong nhiều năm qua, Ban luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, có vai trò lớn đối với sự phát triển bền vững của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh. Trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Ban Dân tộc tỉnh đã có những tham mưu đúng, trúng để cùng với UBND tỉnh, sở ngành và các địa phương thực hiện Chương trình đúng tiến độ.

Trong phong trào thi đua yêu nước, Ban Dân tộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khích lệ động viên Nhân dân nói chung và đồng bào các DTTS ở tỉnh Quảng Trị nói riêng tham gia hiệu quả phong trào yêu nước, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo một cách có hiệu quả.

Các đại biểu dự buổi lễ

Với những thành tích đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có Tờ trình số 38 ngày 22/3/2022 về việc tặng Cờ thi đua Chính phủ đối với Ban Dân tộc tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, căn cứ Luật Thi đua khen thưởng và Tờ trình số 693 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương… Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 614 ngày 20/5/2022 tặng Cờ thi đua của Chính phủ đối với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị.

Đây là niềm động viên to lớn đối với những người làm công tác Dân tộc ở tỉnh Quảng Trị. Cũng là động lực để mỗi cán bộ, lãnh đạo Ban Dân tộc tiếp tục có những tham mưu trúng về công tác dân tộc, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS theo đúng định hướng.