Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 6 tháng đầu năm 2020

11:06 AM 12/06/2020 |   Lượt xem: 2532 |   In bài viết | 

Ông Trần Phú Phương - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu người có uy tín đã được cung cấp các thông tin khái quát tình hình chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng trên thế giới, trong nước và khu vực; tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Vĩnh Phúc các tháng đầu năm 2020; thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, khu vực và trong nước,…; các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, kết quả thực hiện các chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2020,…

Ông Phạm Hồng Hải – Báo cáo viên của Trung ương, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi, cung cấp thông tin cho đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu cũng đã được nghe và thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động, tuyên truyền ở các địa phương; về thực hiện các chính sách dân tộc hiện nay; phát huy vai trò tiên phong của người có uy tín ở các địa bàn khu dân cư và một số nội dung khác…

Thông qua Hội nghị nhằm cung cấp, trang bị cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có thêm thông tin cần thiết, hữu ích để tăng cường và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người có uy tín, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao dân trí, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS của tỉnh tham dự Hội nghị

(bandt.vinhphuc.gov.vn)