Ban Dân tộc TP. Hà Nội: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

09:40 AM 13/07/2020 |   Lượt xem: 3091 |   In bài viết | 

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Dân tộc TP. Hà Nội đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, chính sách dân tộc như: Xây dựng hoàn thiện Đề án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS trình UBND Thành phố phê duyệt; triển khai thăm hỏi, tặng 80 suất quà cho Người có uy tín, đối tượng chính sách, hộ nghèo; triển khai bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ công chức viên chức; rà soát đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg; tổ chức tập huấn 6 lớp công tác dân tộc và tuyên truyền pháp luật tại 5 huyện vùng DTTS cho trên 1.200 lượt người…

6 tháng cuối năm 2020, Ban Dân tộc TP. Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình vùng DTTS và miền núi; thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc của Trung ương và Thành phố; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc TP. Hà Nội cho biết: mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đội ngũ làm công tác dân tộc ở các cấp cơ sở còn kiêm nhiệm, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Hà Nội, công tác dân tộc trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của thành phố cơ bản ổn định. Ông Nguyễn Tất Vinh vui mừng khi Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Ban Dân tộc TP. Hà Nội sẽ tham mưu ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Chương trình này.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Trong thời gian tới, Ban Dân tộc cần phải xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Thành phố; quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS…

(baodantoc.vn)

Từ khóa