Bình Phước: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 90 công chức, viên chức

09:33 AM 23/08/2022 |   Lượt xem: 2086 |   In bài viết | 

Các đại biểu và học viên dự Lễ khai giảng

Từ ngày 22 - 26/8, 90 học viên là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác dân tộc trên địa bàn huyện được học tập các chuyên đề: Tổng quan về các DTTS ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng DTTS vững mạnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS và công tác quốc phòng - an ninh ở vùng DTTS và miền núi.

Tham gia khóa học, học viên còn có 1 ngày tìm hiểu thực tế về mô hình kinh tế hiệu quả của hộ đồng bào DTTS tại xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng.

Huyện Bù Đăng có 33 thành phần dân tộc, với 40% số dân là đồng bào DTTS. Việc cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa DTTS sẽ giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc vận dụng kiến thức vào thực tiễn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(baobinhphuoc.com.vn)