Bình Phước: Họp mặt già làng, Người có uy tín tiêu biểu đồng bào DTTS năm 2023

08:26 PM 11/03/2023 |   Lượt xem: 521 |   In bài viết | 

Toàn cảnh buổi họp mặt.

Tham dự buổi họp mặt, có: Bà Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Trần Tuyết Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; ông Ma Ly Phước - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và sự có mặt của gần 100 vị già làng, Người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu tại buổi Họp mặt.

Bình Phước có đông đồng bào các DTTS, với 41 dân tộc anh em đang chung sống. Tỉnh có 96 già làng và 345 Người uy tín giai đoạn 2023 - 2027 và đây là những người luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương.

Buổi Họp mặt đã khẳng định những đóng góp to lớn của đội ngũ già làng, Người có uy tín trên địa bàn trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới…

Đại biểu già làng, Người có uy tín trao đổi, kiến nghị, đề xuất tại buổi Họp mặt.

Tại buổi Họp mặt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã thông tin tình hình năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh. Đồng thời đánh giá cao vai trò của già làng, Người có uy tín vùng đồng bào DTTS trong tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lý Trọng Nhân giải đáp các kiến nghị, đề xuất của già làng, Người có uy tín tại buổi Họp mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh mong muốn các già làng, Người có uy tín tiếp tục làm tốt vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình đầu tư trong vùng đồng bào DTTS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 theo Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang mong muốn thời gian tới, già làng, Người có uy tín tiếp tục chung sức, cộng đồng trách nhiệm với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Buổi Họp mặt đã nhận được 17 ý kiến, trao đổi, tâm tư, nguyện vọng của các già làng, Người có uy tín tiêu biểu về những vấn đề đồng bào DTTS quan tâm, mong muốn, như: Các vấn đề liên quan đến việc cấp đất ở; chính sách miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên đồng bào DTTS; quan tâm giải quyết vấn đề đào tạo nghề, công ăn việc làm cho thanh niên DTTS; hỗ trợ đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở, truyền dạy về văn hóa dân tộc; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội như cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS khó khăn, hỗ trợ nhà ở, nhà vệ sinh, việc tiếp cận vốn vay từ ngân hàng để giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền hơn nữa tình trạng tảo hôn trong đồng bào DTTS...

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể liên quan đã trả lời tại buổi họp mặt và tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Giải đáp một số các kiến nghị, đề xuất của Người có uy tín, già làng, Trưởng Ban Dân tộc Lý Trọng Nhân cho biết: Có 13/17 kiến nghị của già làng, Người có uy tín liên quan đến công tác dân tộc thuộc các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi mà các cơ quan ban, ngành tỉnh đang gấp rút triển khai thực hiện sâu rộng để giúp đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân buổi Họp mặt, đề nghị các già làng, Người có uy tín tiếp tục tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia, sát sao trong vấn đề nắm bắt tình hình tại địa phương cũng như giữ mối liên hệ mật thiết với UBND cấp xã, cán bộ làm công tác dân tộc tại địa phương để kịp thời phản ảnh, thông tin đến cơ quan có thẩm quyền...

Đại diện lãnh đạo tỉnh tặng quà già làng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tại buổi Họp mặt.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang tiếp thu và ghi nhận ý kiến đóng góp, trao đổi thẳng thắn tại buổi họp mặt. Đồng thời mong muốn già làng, Người có uy tín tiếp tục chung sức, cộng đồng trách nhiệm với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

(baodantoc.vn)