Bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bá Thước

07:39 PM 30/10/2019 |   Lượt xem: 2455 |   In bài viết | 

Các đại biểu dự hội nghị.

Huyện Bá Thước hiện có 221 Người có uy tín trong đồng bào DTTS; đây là đội ngũ đi đầu, có tiếng nói và việc làm luôn được đồng bào tin tưởng ủng hộ; là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc trong việc triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được cung cấp những thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển KT-XH; bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự trên địa bàn huyện năm 2019. Hướng dẫn triển khai những điểm mới của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Luật trợ giúp pháp lý.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức về chính sách dân tộc, và các văn bản luật mới ban hành, giúp các đại biểu hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của Người có uy tín trong đồng bào DTTS, đồng thời tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt trong các hoạt động, góp phần tuyên truyền, vận động cộng đồng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước.

(baothanhhoa.vn, 30/10)