Ban Dân tộc Đồng Nai: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc

09:46 AM 18/06/2020 |   Lượt xem: 3323 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng công tác dân tộc

Phó trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Thổ Út cho biết, lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho những người có uy tín trong thực hiện công tác dân tộc. Từ đó, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phó trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Thổ Út trao đổi nghiệp vụ công tác dân tộc

Tham gia lớp bồi dưỡng, hơn 200 đại biểu là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã được nắm bắt nội dung của 5 chuyên đề gồm: Tình hình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, tồn tại vướng mắc và bài học trong thực tiễn công tác dân tộc; Kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; Kỹ năng vận động, giải thích, hòa giải những vụ tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại trong dòng tộc, dòng họ, cộng đồng dân cư trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay và Chuyên đề về triển khai Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 3 ngày và bế mạc vào ngày 18-6.

(baodongnai.com.vn; 16/6)

Từ khóa