Cần Thơ: Tập huấn tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho Người có uy tín

08:34 AM 25/08/2022 |   Lượt xem: 1745 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ Trưởng phụ trách Vụ Địa phương III (Ủy ban Dân tộc); ông Phan Văn Thép - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Lê Trung Kiên - Trưởng Ban Dân tộc TP. Cần Thơ; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành Thành phố và cùng 240 đại biểu là Người có uy tín, chức sắc, chức việc, cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn 9 quận, huyện của TP. Cần Thơ.

Các vị là Người có uy tín sẽ được thông tin về 8 nội dung về: Công tác dân tộc - Chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022; các chương trình, chính sách triển khai thực hiện trong thời gian tới; tình hình đời sống của đồng bào DTTS một số vấn đề cần quan tâm hiện nay; tình hình an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống các thế lực phản động lợi dung vấn đề dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước trên địa bàn TP. Cần Thơ; hiện tượng tôn giáo mới, những vấn đề cần quan tâm hiện nay…

Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; một số quy định mới; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ; công tác phòng, chống mại dâm và mua bán người; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 2/3/2022 về thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới TP. Cần Thơ năm 2022; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 8/3/2022 về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới TP. Cần Thơ năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị

Ông Lê Trung Kiên - Trưởng Ban Dân tộc TP. Cần Thơ cho biết, đợt tập huấn này nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật để Người có uy tín trong đồng bào DTTS cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về công tác dân tộc để tuyên truyền lại cho đồng bào sinh sống trên địa bàn, từ đó nâng cao vai trò của Người có uy tín trong công tác vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 - 26/8.

(baodantoc.vn)