Cao Bằng triển khai Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018

09:58 AM 25/10/2018 |   Lượt xem: 1986 |   In bài viết | 

Ảnh minh họa

Hội nghị đã triển khai 04 chuyên đề: Tổng quan về Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025"  và thực trạng bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số; Thực trạng bình đẳng giới tại địa phương, đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức và thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn; Các quy định của pháp luật liên quan đến bình đẳng giới (Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân & Gia đình,.. và các Nghị định, văn bản quy phạm pháp luật liên quan) và hướng dẫn xây dựng mô hình điểm về bình đẳng giới.

Hội nghị nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó hướng dẫn cơ sở xây dựng và thực hiện mô hình điểm về bình đẳng giới trên địa bàn toàn tỉnh Cao Bằng./.

(bandantoc.caobang.gov.vn)