Đà Nẵng biểu dương đại biểu các dân tộc thiểu số năm 2019

10:22 AM 01/11/2019 |   Lượt xem: 4021 |   In bài viết | 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.

Theo đó, 18 cá nhân và 08 tập thể có thành tích nổi bật trong năm 2018 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu cho công tác chăm lo đời sống đồng bào DTTS, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết các dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các đại biểu DTTS nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, hàng năm, UBND thành phố đã kịp thời phân bổ nguồn lực cho các cơ quan, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội (KT-XH), giảm nghèo bền vững từ các nguồn lực thành phố, trọng tâm là các chương trình, chính sách đối với miền núi, vùng đồng bào DTTS như: Các chương trình, dự án phát triển hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ cây, con giống, ổn định phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cộng đồng; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn; hỗ nhà ở hộ nghèo, đối tượng người có công; chính sách miễn giảm, hỗ trợ, chi phí học tập cho học sinh DTTS tại các xã miền núi; cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững đồng bào DTTS giai đoạn 2014-2019...

Thời gian tới, UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS theo hướng bền vững và hướng tới cộng đồng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng năng suất, chất lượng cao, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất tập trung, tăng tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trong nông nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành thuỷ sản trong cơ cấu kinh tế thủy sản nông lâm. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất là hệ thống thủy lợi, giao thông, nước sinh hoạt nông thôn, dịch vụ nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trọng tâm là công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, khuyến khích hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư trồng rừng và phát triển mạnh công nghệ chế biến gỗ từ nguyên liệu gỗ rừng trồng.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã phát biểu tham luận về các thuận lợi, khó khăn và giải pháp cho những vấn đề được quan tâm như: Chính sách giao khoán rừng cho đồng bào Cơ Tu làm kinh tế; chính sách tái định cư cho đồng bào DTTS; công tác khám chữa bệnh tại trạm dân quân y kết hợp Hòa Bắc; gìn giữ văn hóa truyền thống các dân tộc để phát triển du lịch cộng đồng...

Theo thống kê của UBND thành phố Đà Nẵng, dân số thành phố hiện nay là 1.134.310 người, trong đó có khoảng 4.942 người thuộc 28 thành phần DTTS (chiếm tỷ lệ 0,44% dân số toàn thành phố). Trong đó, dân tộc Hoa chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 60% (2.974 người); tiếp đến là dân tộc Cơ Tu chiếm 24,3% (1.198 người); 26 DTTS khác chiếm tỷ lệ hơn 15% với tổng số 770 người… Đồng bào các DTTS trên địa bàn thành phố với bản sắc văn hóa riêng đã góp phần tạo nên tính đa dạng, phong phú với các sắc màu văn hóa chung của cộng đồng các dân tộc.

(dantocmiennui.vn, 31/10)

Từ khóa