Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân tộc năm 2019

06:53 AM 25/05/2019 |   Lượt xem: 4271 |   In bài viết | 

Bà Nguyễn Thị Tư - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Uỷ ban Dân tộc báo cáo tại hội nghị

Đến tham dự và báo cáo tại hội nghị có bà Nguyễn Thị Tư - Vụ  trưởng Vụ Dân tộc thiểu số (Uỷ ban Dân tộc), ông Nguyễn Cao Cường - Phó Trưởng Ban Tôn giáo thành phố và gần 150 cán bộ, công chức làm công tác dân tộc thuộc các sở, ban, ngành liên quan, UBND quận, huyện, UBND phường, xã và Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại Hội nghị tập huấn, học viên được nghe các báo cáo viên truyền đạt các nội dung chuyên đề liên quan đến kiến thức về công tác dân tộc như: Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành trong việc phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS; công tác hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS; đặc điểm, tình hình DTTS tại thành phố Đà Nẵng; các chính sách đang triển khai đối với người DTTS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai các chính sách đối với người DTTS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…

Việc tổ chức hội nghị tập huấn sẽ góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố kịp thời cập nhật những kiến thức mới về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc, từ đó vận dụng vào việc tham mưu, triển khai hiệu quả công tác dân tộc tại địa phương, đơn vị công tác.

Đinh Đức Hiền (Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ TP)

Từ khóa