Đổi thay ở vùng cao Ninh Thuận

09:24 AM 20/05/2020 |   Lượt xem: 2668 |   In bài viết | 

Đời sống bà con dân tộc miền núi đang từng bước được cải thiện.

Thời gian qua, từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135), tỉnh Ninh Thuận tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, góp phần rút ngắn khoảng cách về phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng, miền, các dân tộc trên địa bàn.

Từ nguồn kinh phí này, Ninh Thuận phân bổ cho các địa phương thuộc diện thụ hưởng triển khai các dự án gồm: Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng; đa dạng sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở làm công tác giảm nghèo ở địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Ông Lê Thanh Hùng - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận cho biết, để phát huy hiệu quả tối đa, nguồn vốn của Chương trình 135 được các địa phương công khai. Đối với mỗi công trình, dự án, chính quyền địa phương đều tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp của người dân trước khi thực hiện. Bà con tham gia tất cả các công đoạn từ khâu lựa chọn danh mục công trình đến giám sát thực hiện, vận hành, quản lý duy tu bảo dưỡng công trình thông qua Ban Giám sát cộng đồng.

Năm 2019, tỉnh dành gần 21 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng 44 hạng mục công trình, duy tu bảo dưỡng 9 công trình giao thông, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế... Bên cạnh đó, tỉnh dành trên 5,1 tỉ đồng thực hiện 26 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng 3 mô hình giảm nghèo bền vững với nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao, trong đó có các mô hình nuôi bò, dê, cừu sinh sản kết hợp trồng mỳ (sắn), bắp (ngô) lai cao sản, trồng các loại cây công nghiệp, ăn quả đặc sản tại các huyện miền núi Bác Ái, Thuận Bắc, Ninh Sơn. Các địa phương thường xuyên mở nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất.

Theo đánh giá của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận, các xã, thôn đặc biệt khó khăn được thụ hưởng từ Chương trình 135 đang có những bước chuyển biến tích cực; đời sống nông thôn ngày càng khởi sắc với hệ thống cơ sở hạ tầng được cải thiện rõ rệt, các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường lớp, y tế phát huy hiệu quả. Nhận thức của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số về tập quán canh tác, sản xuất dần được thay đổi; đời sống vật chất và tinh thần của bà con từng bước được nâng cao.

Nhờ phát huy hiệu quả nguồn vốn từ Chương trình 135 cùng chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2019 Ninh Thuận có 11 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135. Đến nay, 100% xã đặc biệt khó khăn có điện lưới quốc gia; 100% xã có trạm y tế; 98% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 80% xã đặc biệt khó khăn có đường nhựa, bê tông đến trung tâm xã... Dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn giảm còn 29,12%, hộ cận nghèo giảm còn 11,55%.          

(daidoanket.vn, 20/5)