Đồng Nai: Biểu dương khen thưởng các gia đình DTTS tiêu biểu năm 2023

02:14 PM 29/06/2023 |   Lượt xem: 4768 |   In bài viết | 

Hội nghị biểu dương khen thưởng gia đình DTTS tiêu biểu tỉnh Đồng Nai được tổ chức lần đầu tiên năm 2023

Theo ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 63.235/64.525 hộ đồng bào DTTS đạt chuẩn gia đình văn hoá (chiếm tỷ lệ 98%). Kết quả trên cho thấy trong thời gian qua phong trào xây dựng gia đình văn hoá đã được đồng bào DTTS hưởng ứng tích cực. Từ đó, tại các địa phương xuất hiện ngày càng nhiều những hộ gia đình tiêu biểu điển hình trong nhiều lĩnh vực.

Các gia đình DTTS tiêu biểu đã trở thành những tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hoà thuận, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời trở thành những nhân tố tích cực, quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc; góp phần nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hoá và đời sống kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai đang trao tặng giấy khen cho các hộ gia đình DTTS tiêu biểu

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các gia đình đồng bào DTTS trong sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn các gia đình phát huy hơn nữa các thành quả đã đạt được. Tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn bản sắc dân tộc, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu. Góp phần tích cực đưa địa phương phát triển vững mạnh về chính trị, kinh tế và văn hoá.

TS Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai và buổi nói chuyện chuyên đề :”Văn hoá gia đình, giá trị gia đình và việc giáo dục giá trị truyền thống gia đình trong đồng bào DTTS”.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu và đại diện các hộ gia đình cũng có dịp được lắng nghe và giao lưu với TS Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai thông qua buổi nói chuyện chuyên đề đầy thú vị :”Văn hoá gia đình, giá trị gia đình và việc giáo dục giá trị truyền thống gia đình trong đồng bào DTTS”.

Thông qua Hội nghị, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai đã trao tặng 50 giấy khen và tiền thưởng kèm theo cho 50 hộ gia đình đồng bào DTTS tiêu biểu năm 2023.

(baodantoc.vn)