Đồng Nai: Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý III năm 2019

12:00 AM 04/10/2019 |   Lượt xem: 1580 |   In bài viết | 

Đồng chí Thổ Út - Phó Trưở​ng ban Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thổ Út - Phó Trưởng Ban Dân tộc, chủ trì; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban; lãnh đạo Phòng Dân tộc các huyện và thành phố.

Qua nội dung các báo cáo và trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, trong quý III năm 2019, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cơ quan làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đã chủ động, kịp thời trong việc tham mưu, thực hiện tốt chính sách dân tộc trên các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa - thể thao, giáo dục, y tế, tuyên truyền,... luôn bám sát cơ sở, kịp thời phản ánh tình hình vùng dân tộc. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cơ quan làm công tác dân tộc và đội ngũ Người có uy tín còn tham gia vận động, quyên góp được số tiền gần 700 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở, tặng quà cho các hộ đồng bào DTTS, trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình vùng dân tộc thiểu số trong thời gian qua còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp: tình hình khiếu nại, kiến nghị vượt cấp liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường vẫn còn tiếp diễn; mưa lớn kèm theo gió lốc kéo dài gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, cây ăn quả, ngập lụt tại một số địa phương trên địa bàn 02 huyện: Tân Phú, Định Quán, làm xáo trộn đời sống cũng như kinh tế của các hộ dân nói chung và hộ đồng bào DTTS nói riêng. 

Phát huy kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn, hạn chế; trong quý IV năm 2019, đồng chí Thổ Út đề nghị cơ quan công tác dân tộc tiếp tục đề cao trách nhiệm, phấn đấu, nổ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong Chương trình công tác năm 2019, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với Cục Thống kê điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT-XH các DTTS năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết thực hiện dự án: xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc và điều tra thu thập dữ liệu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Đồng Nai lần thứ III/2019; Báo cáo sơ kết Kế hoạch số 11149/KH-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2021. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2019; Sơ kết việc thực hiện Kế hoạch đối với đồng bào dân tộc Chăm, Hoa, Khmer trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định 1799/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020; Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

(bdt.dongnai.gov.vn)