Gia Lai hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất cho 95 hộ đồng bào DTTS

02:38 PM 20/07/2023 |   Lượt xem: 4837 |   In bài viết | 

Huyện Ia Grai (Gia Lai) hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ đồng bào DTTS thuộc diện thụ hưởng

Cụ thể, tỉnh Gia Lai đã giải ngân 4,040 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở 89 hộ đồng bào DTTS (3, 916 tỷ đồng) và hỗ trợ đất sản xuất 6 hộ đồng bào DTTS (124 triệu đồng). Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu năm 2023 sẽ giải quyết khoảng 50% số hộ thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.

Việc thực hiện tốt công tác hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất sẽ giúp nhiều hộ nghèo là đồng bào DTTS yên tâm sản xuất, ổn định đời sống, đồng thời hạn chế tình trạng du canh du cư, phá rừng làm rẫy, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế, các địa phương đang gặp khó khăn như nhiều hộ thuộc diện thụ hưởng có đất ở nhưng không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên gây khó cho việc phân bổ nguồn vốn thực hiện. Đối với việc hỗ trợ đất sản xuất, nhiều địa phương không còn quỹ đất sản xuất để hỗ trợ cho hộ nghèo nên không thực hiện giải ngân được vốn đã giao. Vì vậy, các địa phương đã kiến nghị các cấp ngành cần có cơ chế linh hoạt, phù hợp với điều kiện, phong tục tập quán của bà con ở từng vùng miền.

(baodantoc.vn)