Hà Nội biểu dương 30 người có uy tín tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số

01:46 PM 17/12/2019 |   Lượt xem: 2403 |   In bài viết | 

Người có uy tín được biểu dương tại Hội nghị

Vùng đồng bào DTTS Thủ đô có 152 NCUT, trong đó, dân tộc Mường có 101 người (chiếm 66,4%), dân tộc Dao 3 người (chiếm 2%), dân tộc Kinh 48 người (chiếm 31,6%). 38 người là trưởng thôn, 43 người là cán bộ nghỉ hưu, 32 người sản xuất kinh doanh giỏi, 3 người là thầy mo - thầy cúng, 1 già làng và 65 NCUT tham gia các lĩnh vực khác.

Năm 2019, các chính sách dân tộc được Ban Dân tộc TP Hà Nội thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, Ban Dân tộc duy trì việc phát 3 đầu báo cho 152 NCUT.

Tổ chức 8 hội nghị phổ biến, tuyên truyền và 7 lớp tập huấn, bồi dưỡng việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 277 NCUT. Ban Dân tộc còn tổ chức 5 đoàn thăm quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, TP cho 100% NCUT vùng DTTS.

Bên cạnh chế độ cung cấp thông tin, Ban Dân tộc quan tâm, chăm lo hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần và khen thưởng đối với NCUT. Trong năm 2019, Ban đã phối hợp với 5 huyện (Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ) thăm hỏi, tặng quà Tết cho 152 NCUT. Thăm hỏi, hỗ trợ 14 NCUT bị ốm đau. Ban cũng đã hỗ trợ cho 1 gia đình đồng bào DTTS gặp khó khăn…

Đặc biệt, công tác khen thưởng đối với NCUT nhằm ghi nhận, khuyến khích, động viên NCUT trong đồng DTTS được Dân tộc TP Hà Nội hết sức chú trọng.

Tại hội nghị, Ban Dân tộc TP Hà Nội đã tiến hành biểu dương, khen thưởng cho 30 NCUT. Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc tại địa phương.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc đối với NCUT, Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh cho biết, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của NCUT; tạo điều kiện để NCUT phát huy vai trò, uy tín trong cộng đồng. Bên cạnh đó, thực hiện nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến là NCUT.

Cùng với triển khai và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NCUT bảo đảm kịp thời, Ban Dân tộc TP Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP Hà Nội chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá và tổ chức thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm đúng quy định.

(kinhtedothi.vn)