Hội nghị điển hình tiên tiến Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng lần thứ II

04:02 PM 24/06/2020 |   Lượt xem: 3013 |   In bài viết | 

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc.

5 năm qua, Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) của Ban đã phát động nhiều phong trào thi đua trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác dân tộc, trên lĩnh vực chuyên môn, công tác phối hợp. Hằng năm, Hội đồng đã kịp thời xây dựng kế hoạch, bản đăng ký thi đua của cán bộ, công chức, người lao động; bản đăng ký giao ước thi đua Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp…

 Kết quả, đã có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 3 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 21 lượt tập thể được công nhận là Chiến si thi đua cơ sở, 97 lượt cá nhân được công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến và 9 lượt cá nhân được tặng Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc. Hội nghị, cũng đã được nghe 3 tham luận của 1 tập thể và 2 cá nhân là tấm gương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Tại Hội nghị này, Ban Dân tộc tỉnh đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Thay mặt lãnh đạo Ban, ông Bế Văn Hùng, Trưởng Ban Dân tộc đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, liêm chính, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 - 2025”, Ban Dân tộc tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

(baodantoc.vn)

Từ khóa