Hội nghị truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Khánh Lâm (huyện U Minh)

10:06 AM 23/06/2016 |   Lượt xem: 4015 |   In bài viết | 

Hội nghị có trên 90 đại biểu tham dự, thành phần là cán bộ phụ trách công tác dân tộc ở xã, Trưởng ấp, Trưởng ngành cấp xã, dân quân chánh các ấp, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai các chuyên đề như: Phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm; buôn bán phụ nữ và trẻ em; Phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình, vai trò của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả về giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các chính sách dân tộc trên địa bàn của xã được thụ hưởng.

Hội nghị nhằm giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, nhằm thay đổi hành vi ứng xử về hôn nhân trong đồng bào dân tộc thiểu số, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; nâng cao chất lượng dân số và đảm bảo quy mô gia đình bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cũng góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác dân tộc, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

(Nguồn: bandantoc.camau.gov.vn)