Hội thảo Kết quả thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2011-2020 và định hướng mục tiêu, nội dung chiến lược công tác dân tộc 2021-2030

02:41 PM 31/10/2018 |   Lượt xem: 2121 |   In bài viết | 

Ông Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc; Ông Nông Đức Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc - Chủ trì Hội thảo

Chủ trì Hội thảo: ông Phan Văn Cương - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc; đồng chủ trì: ông Nông Đức Ngọc -Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai ; tham dự Hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo Phòng Dân tộc một số huyện.

Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã góp phần làm cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi tỉnh Lào Cai có sự chuyển biến đáng kể, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc được củng cố và giữ vững. Bên cạnh đó còn có những tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn còn cao, chênh lệch thu nhập giữa các vùng, các dân tộc lớn, kết quả giảm nghèo ở một số nơi chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn còn cao; nhiều phong tục, tập quán lạc hậu trong đồng bào chưa được xóa bỏ; giải quyết việc làm còn gặp nhiều khó khăn, bất cập,...

Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận đã đánh giá sâu về kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2018; bàn giải pháp thực hiện đến năm 2020 với mục tiêu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, giảm nghèo nhanh và bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; phát triển nguồn lực vùng dân tộc thiểu số; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.

Qua Hội thảo Viện Chiến lược và chính sách dân tộc (Học viện dân tộc) nghiên cứu, tham khảo để bổ xung, điều chỉnh định hướng mục tiêu, nội dung chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030./.

 

(bandantoc.laocai.gov.vn)