Khánh Hòa: Giám sát việc hỗ trợ phụ nữ nghèo người DTTS sinh con đúng chính sách

02:31 PM 07/09/2022 |   Lượt xem: 3598 |   In bài viết | 

Người dân ký cam kết và nhận hỗ trợ tại UBND xã

Tính đến tháng 12/2021, toàn tỉnh có 4 huyện, thị xã, thành phố với 23/28 xã đang triển khai thực hiện Nghị định 39 của Chính phủ, gồm: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Ninh Hòa. Qua rà soát, thống kê của Sở Y tế và các địa phương, toàn tỉnh có 863 người được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 39; tổng kinh phí đã cấp hơn 1,7 tỷ đồng. Trong đó, có 659 người đã được chi trả với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; 3 người phải thu hồi do vi phạm chính sách; số đối tượng còn phải chi trả là 204 người.

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, Ban Dân tộc đề nghị thời gian tới, ngành Y tế cần tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị định 39 giai đoạn 2016 - 2021 để thấy rõ được tác động của nghị định đối với công tác dân số, đồng thời đặt ra phương hướng cho giai đoạn tới; gắn thực hiện Nghị định 39 với Nghị quyết 21 của Tỉnh ủy về thực hiện chính sách dân số trong tình hình mới.

Cùng với đó, hướng dẫn cụ thể hơn trong việc xây dựng và quyết toán kinh phí, nhất là vấn đề xử lý các trường hợp đã nhận tiền hỗ trợ nhưng vi phạm quy định trong chính sách; tham mưu hướng xử lý đối với việc triển khai sai về đối tượng, địa phương thụ hưởng.

(baokhanhhoa.vn)