Khánh Hòa: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

02:42 PM 27/10/2022 |   Lượt xem: 4485 |   In bài viết | 

Ông Phạm Duy Khánh - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi tập huấn, 88 học viên là những Người có uy tín được cập nhật những kiến thức cơ bản về văn hóa DTTS; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào DTTS vững mạnh.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn lần này, học viên được nghe 4 chuyên đề: Kỹ năng tuyên truyền hòa giải, vận động quần chúng trong vùng DTTS; tham gia bảo vệ an ninh trật tự, đề cao, cảnh giác trước âm mưu kích động gây rối, chia rẻ từ các thế lực thù địch; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các học viên những Người có uy tín được bổ sung thêm kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia thực hiện hiệu quả hơn công tác tuyên truyền, vận động bà con trong vùng đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách dân tộc có liên quan tại địa phương.

Các học viên Người có uy tín trên địa bàn tỉnh tham gia lớp tập huấn

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Duy Khánh - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đợt tập huấn lần này, ngoài việc được nghe về các nội dung chuyên đề, lớp tập huấn cũng là dịp để lãnh đạo các phòng, ban làm công tác dân tộc, gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, của Người có uy tín. Giúp các cấp lãnh đạo phòng, ban Dân tộc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tại địa phương.

Lớp tập huấn, bồi dưỡng diễn ra đến hết ngày 27/10. 

(baodantoc.vn)