Kiên Giang thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

10:29 AM 10/10/2019 |   Lượt xem: 3127 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Những năm qua, tỉnh thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào DTTS. Từ năm 2014 đến nay, ngân sách của Trung ương và tỉnh đã đầu tư, hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, đời sống, giảm nghèo, với tổng số tiền 24 tỷ đồng; cho vay vốn phát triển sản xuất, với tổng số tiền trên 200 tỷ đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS ở các xã thuộc vùng khó khăn, tỉnh đã thực hiện cấp 424.993 thẻ bảo hiểm y tế với kinh phí 233,629 tỷ đồng; hỗ trợ mua đất ở cho hộ đồng bào DTTS nghèo, với tổng kinh phí 20,955 tỷ đồng.

Chương trình 135 đã đầu tư 79,541 tỷ đồng để xây dựng 121 công trình gồm cầu, đường giao thông, nạo vét kênh thủy lợi, xây dựng trạm y tế, trường học; cấp nước sinh hoạt phân tán cho hộ đồng bào DTTS nghèo, với tổng kinh phí 10,283 tỷ đồng; xây dựng 19 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho vùng đồng bào DTTS, với tổng kinh phí 135,327 tỷ đồng. Đầu tư 10 công trình điện ở vùng đồng bào DTTS, tổng kinh phí 91,59 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm bình quân giảm 3%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm từ 17,6% năm 2015, đến cuối năm 2018 còn 7,29%. Toàn tỉnh có 64/117 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 40/70 xã thuộc vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Danh Phúc mong muốn các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc trong tình hình mới; phát huy tốt vai trò người có uy tín. Giải quyết kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng về tôn giáo, tín ngưỡng và những bức xúc chính đáng của đồng bào DTTS phù hợp quy định của pháp luật. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc vận động giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở vùng đồng bào DTTS.

(kiengiang.gov.vn, 9/10)