Lai Châu: 80 học viên tham gia tập huấn vận hành và duy trì mô hình tổ truyền thông cộng đồng

07:03 PM 29/12/2022 |   Lượt xem: 906 |   In bài viết | 

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên là Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Chi hội trưởng phụ nữ, đại diện Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể ở các bản khó khăn trên địa bàn Tp. Lai Châu; hội viên, phụ nữ, trẻ em gái tại các bản đặc biệt khó khăn của xã Sùng Phài…

Theo đó, các học viên được bồi dưỡng kiến thức qua 2 chuyên đề: Hướng dẫn thành lập, vận hành và duy trì mô hình tổ truyền thông cộng đồng; hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng, một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức cho các thành viên tổ truyền thông cộng đồng hiểu rõ về mục đích, vai trò và nguyên tắc hoạt động của tổ. Đồng thời giúp các thành viên trong tổ truyền thông có những kỹ năng, phương pháp truyền thông phù hợp với trình độ dân trí và điều kiện thức tế ở từng bản, tổ dân phố. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực triển khai mô hình tổ truyền thông cộng đồng tại khu dân cư; đặc biệt là thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em.

Được biết, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Ttừ năm 2021 - 2025 đã và đang được các cấp Hội Phụ nữ từ Trung ương đến các địa phương triển khai thực hiện, trong đó có tỉnh Lai Châu, nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, nhất là những khu vực đồng bào DTTS, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

(baolaichau.vn)