Lâm Đồng: Gặp mặt đại biểu đồng bào DTTS

10:54 AM 27/03/2023 |   Lượt xem: 276 |   In bài viết | 

Đại diện đại biểu huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng trao đổi ý kiến.

Sau khi nghe đại diện cơ quan chức năng thông tin tóm tắt về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 với các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; tại buổi gặp mặt, nhiều đại biểu đồng bào DTTS đã kiến nghị, đề xuất đối với chính sách, chủ trương Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, như chế độ tuyển dụng, giải quyết việc làm đối với con em đồng bào DTTS khi ra trường; hỗ trợ vốn vay ưu đãi để phục vụ sản xuất, kinh doanh; sinh kế giảm nghèo vùng DTTS; có chính sách đào tạo đối với cán bộ cơ sở; xử lý vướng mắc trong cấp quyền sử dụng đất, tách thửa đất nông nghiệp; địa phương cần có chính sách xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế để nhân rộng; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS...

Các kiến nghị, đề xuất của đại biểu đồng bào DTTS đã được các cấp thẩm quyền, cơ quan chức năng liên quan giải đáp trực tiếp tại hội nghị; đồng thời, ghi nhận tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy và đề xuất các sở, ngành quan tâm giải quyết, đáp ứng mong đợi của bà con đồng bào DTTS.

(baolamdong.vn)