Lâm Đồng: Tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào DTTS và miền núi

08:51 PM 06/04/2023 |   Lượt xem: 1251 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các học viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, vận động thông qua 6 chuyên đề: Giới thiệu các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm ma túy trong vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; nhận diện về ma túy và tội phạm ma túy; công tác phòng, chống tội phạm ma túy trong vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; một số kỹ năng vận động đồng bào DTTS trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy trong vùng DTTS và miền núi...

Thông qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và đồng bào DTTS trong công tác phòng, chống ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

(baolamdong.vn)