Lạng Sơn: Đánh giá thực trạng các mô hình sinh kế cho phụ nữ khu vực DTTS, biên giới

09:20 PM 19/05/2023 |   Lượt xem: 5230 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội thảo

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có 15 mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương được hỗ trợ thành lập, với trên 1,5 tỷ đồng, chủ yếu là các mô hình hỗ trợ phụ nữ chăn nuôi, trồng trọt. Năm 2022, các cấp hội giúp đỡ 415 hộ phụ nữ thoát nghèo (vượt chỉ tiêu 3,7%).

Theo đánh giá, các mô hình sinh kế do các cấp hội hỗ trợ, thành lập còn ít, gặp nhiều khó khăn thách thức, thiếu tính bền vững, sản phẩm của mô hình chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường…

Tại Hội thảo các đại biểu đã trao đổi, tham luận về tỷ lệ hộ nghèo, trong đó có hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ trên địa bàn tỉnh; công tác phối hợp của bộ đội biên phòng trong triển khai thực hiện hỗ trợ thành lập, duy trì, phát triển các mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng đồng bào DTTS và miền núi, biên giới; thực trạng xây dựng, duy trì, phát triển các mô hình sinh kế cho phụ nữ tại địa bàn DTTS, biên giới; bài học kinh nghiệm, giải pháp giảm thiểu rủi ro trong việc duy trì mô hình…

Hội thảo là cơ sở để Hội LHPN Việt Nam nói chung cũng như Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn thu thập thông tin, đánh giá thực trạng các mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng đồng bào DTTS miền núi, biên giới do các cấp hội hỗ trợ, thành lập, quản lý; giải pháp để xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, góp phần nâng cao đời sống cho phụ nữ vùng đồng bào DTTS và miền múi, biên giới.

(baodantoc.vn)