Lạng Sơn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số

04:09 PM 31/07/2020 |   Lượt xem: 2907 |   In bài viết | 

Ảnh: Minh họa

Cùng đó, tỉnh quan tâm thực hiện một số chính sách khác đối với cán bộ DTTS trong công tác tuyển dụng; quy hoạch, luân chuyển; ưu tiên bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ DTTS vào cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp… Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện tuyển dụng không qua thi tuyển và bố trí phân công công tác đối với 84 sinh viên cử tuyển tốt nghiệp ra trường vào các cơ quan nhà nước; trung bình mỗi năm thu hút, luân chuyển, điều động khoảng 2.000 lượt cán bộ đến công tác ở vùng đông đồng bào DTTS. 

Nhờ thực hiện tốt các chính sách ưu tiên đã góp phần nâng cao chất lượng, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ DTTS. Nhiều cán bộ DTTS đã phát huy năng lực, trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào DTTS sinh sống.

(nhandan.com.vn)

Từ khóa