Lào Cai: Tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình MTQG

04:40 PM 11/04/2023 |   Lượt xem: 1273 |   In bài viết | 

Trong quý II/2023, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình MTQG.

Trong quý I/2023, tình hình kinh tế - xã hội, đời sống người dân, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Các chính sách an sinh xã hội đối với vùng đồng bào DTTS được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy định.

Ban Dân tộc tỉnh đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2023. Tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra điểm nóng gây mất trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình đời sống của đồng bào, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở (di cư, hồi cư, phụ nữ đi khỏi địa bàn, lao động trái phép đi nước ngoài...); để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Một trong những nội dung được Ban Dân tộc tỉnh chú trọng triển khai trong quý I/2023 đó là Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 nói chung và kế hoạch năm 2023 nói riêng. Theo đó, đã tham mưu cho tỉnh thành lập Tổ công tác về giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025; ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình MTQG năm 2023… Năm 2022, tỉnh Lào Cai đã giải ngân 568.188/766.876 triệu đồng, đạt 74% kế hoạch. Kinh phí chuyển nguồn sang năm 2023 là 115.872 triệu đồng. Năm 2023, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình là gần 1.500 tỷ đồng; trong đó, vốn Trung ương giao gần 1.100 tỷ đồng…

Tỉnh Lào Cai đã và đang tập trung triển khai Chương trình MTQG.

Để tiếp tục làm tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong quý II/2023 Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Qua đó, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc; trong đó có Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình MTQG bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các văn bản hướng dẫn của Trung ương và điều kiện thực tế ở địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình MTQG, phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện Chương trình nhằm phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của các địa phương…

Cũng tại Hội nghị, đã tổ chức gặp gỡ, chia tay nguyên Phó Ban Dân tộc tỉnh Mã Én Hằng, được điều động sang làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai.

(baodantoc.vn)