Lào Cai: Trao 21 điện thoại thông minh cho Người có uy tín

10:16 AM 15/03/2023 |   Lượt xem: 859 |   In bài viết | 

Trao điện thoại thông minh cho 21 Người uy tín tiêu biểu huyện Bát Xát.

Việc trang bị điện thoại thông minh giúp đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Bát Xát có điều kiện truy cập vào các cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Dân tộc… Qua đó, giúp Người có uy tín cập nhật, nắm rõ các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động tại thôn bản.

Hướng dẫn người uy tín sử dụng điện thoại thông minh.

Việc được trang bị điện thoại thông minh cũng giúp Người có uy tín phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước cũng như phát triển kinh tế - xã hội tại cộng đồng. Đặc biệt là việc tuyên truyền, phòng chống tảo hôn tại cơ sở và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tại buổi bàn giao, đội ngũ Người có uy tín được cán bộ kỹ thuật của công ty Viettel hướng dẫn cài đặt và sử dụng điện thoại thông minh một cách hiệu quả nhất.

(baodantoc.vn)