Phú Thọ gặp mặt Người có uy tín trong đồng bào DTTS

09:16 AM 06/01/2023 |   Lượt xem: 322 |   In bài viết | 

Lãnh đạo huyện Thanh Sơn tặng quà cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Huyện Thanh Sơn hiện có 32 dân tộc cùng sinh sống, trong đó DTTS chiếm 61,5%. Trong những năm qua, Người có uy tín trên địa bàn huyện đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào DTTS; có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm và uy tín của bản thân đối với cộng đồng, những Người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; luôn đi đầu trong mọi công việc, cùng với đồng bào đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chung tay xây dựng nông thôn mới; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

(baophutho.vn)