Phú Yên thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh

04:27 PM 17/06/2016 |   Lượt xem: 5136 |   In bài viết | 

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và chúc mừng lãnh đạo HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên, đến đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh đã có 31 dân tộc thiểu số sinh sống với 56.371 người, gồm 12.894 hộ sống tập trung thành cộng đồng làng, bản chủ yếu tại 3 huyện miền núi là Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân. Hầu hết các hộ dân tộc thiểu số ở đây đều được nhà nước quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ phát triển bằng các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư kết cấu hạ tầng, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các huyện miền núi của Phú Yên đều là địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng, địa bàn xen canh, xen cư, giáp ranh với các tỉnh Tây Nguyên. Cụ thể: huyện Sơn Hòa có xã Krông Pa và xã Phước Tân giáp ranh với huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai; huyện Sông hinh có xã Ea Lâm giáp ranh với tỉnh Gia Lai va Đắc Lắc; huyện Đồng Xuân có xã Phú Mỡ giáp ranh với tỉnh Gia Lai và Bình Định…

Phú Yên đảm bảo được 3/3 tiêu chí theo Nghị quyết số 1130/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, đủ điều kiện để thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh cũng nhất trí bầu ông Phạm Ngọc Công làm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Phú Yên.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Phú Yên đã bầu ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tái giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, các ông Võ Minh Thức và Trần Văn Cư giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Hoàng Văn Trà cũng được bầu tái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và chúc mừng lãnh đạo HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dương Thanh Xuân