Phước Sơn (Quảng Nam): Bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín

03:10 PM 29/03/2023 |   Lượt xem: 635 |   In bài viết | 

Bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Phước Sơn.

Các đại biểu là Người có uy tín ở Phước Sơn được truyền đạt các chuyên đề: tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng miền núi Quảng Nam; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội vùng DTTS và miền núi trên địa bàn huyện Phước Sơn; phát huy vai trò Người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Giai đoạn 2023 - 2027, Phước Sơn có 54 vị là Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Những năm qua, đội ngũ Người có uy tín phát huy vai trò, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

(baoquangnam.vn)