Quảng Ninh: Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng DTTS cho cán bộ chiến sĩ Công an

10:38 AM 16/06/2023 |   Lượt xem: 4884 |   In bài viết | 

Đại tá Vũ Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Lễ khai giảng

Cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương ngày 25/7/2022 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới với mục tiêu “bảo đảm đến hết năm 2025 có 100% cán bộ Công an xã, thị trấn tại địa bàn có đông đồng bào DTTS được bồi dưỡng và sử dụng được tiếng dân tộc phù hợp từng địa bàn”, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức 2 lớp bồi dưỡng tiếng Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành trước tháng 10/2023.

Học viên tham gia khóa học có được những kiến thức, kỹ năng nghe, viết, nói với người DTTS tại địa phương, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Đại tá Vũ Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị Công an các địa phương cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng tiếng DTTS trong giai đoạn hiện nay; quan tâm động viên, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ tham gia lớp học đầy đủ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh mong muốn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm cử giáo viên có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy, tổ chức các hoạt động ngoại khóa để học viên nhanh chóng nắm bắt các kỹ năng giao tiếp.

(baodantoc.vn)