Sơ kết 3 năm thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS Thành phố Hà Nội

01:50 PM 27/11/2020 |   Lượt xem: 342 |   In bài viết | 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo đạo Vụ Địa phương I và Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc trao Bằng khen cho Người có uy tín tiêu biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận NCUT và chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS giai đoạn 2018-2020, Tp.Hà Nội có 14 xã vùng dân tộc miền núi  với 150 thôn (năm 2020), mỗi thôn được bình chọn 1 NCUT. Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có tổng số 162 NCUT trong đồng bào DTTS. 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết

Thực hiện chế độ, chính sách đối với NCUT, những năm qua, UBND Tp.Hà Nội đã quan tâm và kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện đầy đủ chính sách đối với NCUT. Ban Dân tộc Thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin cho NCUT thông qua các hội nghị, cuộc họp, các cuộc tọa đàm, nói chuyện thời sự... Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho NCUT nhân dịp lễ, tết, bản thân hoặc gia đình NCUT không may bị ốm đau; trong giai đoạn 2018-2020 đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho gần 500 lượt NCUT, đưa trên 100 lượt NCUT tiêu biểu đi thăm quan, học tập kinh nghiệm; làm tốt công tác khen thưởng, khuyến khích, động viên đối với NCUT.

Thông qua các lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm, NCUT đã làm tốt vai trò tại địa bàn vùng DTTS; thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước; vận động đồng bào tích cực phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn các xã vùng DTTS.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn các chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS trong thời gian tới, Ban Dân tộc Tp.Hà Nội định hướng: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể đối với công tác vận động, phát huy vai trò của NCUT trong đồng bào DTTS; các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhân thực về vai trồ của NCUT trong đồng bào DTTS; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến là người có uy tín; hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS; xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức đối với NCUT…

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đề xuất: Cần thiết kế, xây dựng sổ tay hướng dẫn công tác cho NCUT; có cơ chế cho cấp huyện tổ chức các đoàn NCUT đi học tập kinh nghiệm tại các địa phương khác; tăng cường các chính sách về bảo hiểm y tế cho NCUT không thuộc thành phần hưu trí, gia đình chính sách, gia đình có công; xây dựng chính sách quy định chế độ phụ cấp đối với NCUT.

Thay mặt Lãnh đạo Tp.Hà Nội, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao Ban Dân tộc Tp.Hà Nội và UBND các huyện đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách đối với NCUT; bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Ủy ban Dân tộc luôn quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn UBND Thành phố, Ban Dân tộc Thành phố trong triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của UBDT trong thời gian tới.

 Để tiếp tục thực hiện chính sách đối với NCUT trên địa bàn Tp.Hà Nội hiệu quả trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác vận động, phát huy vai trò NCUT trong đồng bào DTTS; tạo điều kiện để NCUT phát huy vai trò và uy tín trong cộng đồng; nhân rộng các mô hình tiên tiến và thực hiện tổng kết chính sách đối với NCUT; hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS.

Ông Nguyễn Tất Vinh – Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Trưởng Ban Dân tộc Tp.Hà Nội Nguyễn Tất Vinh tặng Giấy khen cho các đại biểu NCUT

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ NCUT đối với sự phát triển vùng đồng bào DTTS Tp. Hà Nội, tại Hội nghị sơ kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 14 NCUT; Trưởng Ban Dân tộc Tp.Hà Nội tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 01 cá nhân thuộc Ban Dân tộc và 100 NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS của Tp.Hà Nội.

Xuân Thường