Sóc Trăng triển khai chính sách dân tộc đến các sư sãi, chức sắc tôn giáo

10:48 PM 19/06/2018 |   Lượt xem: 3073 |   In bài viết | 

Ông Lý Bình Cang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng phát biểu triển khai các nghị quyết, chính sách tới các sư sãi, chức sắc. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Trong hai ngày, các sư sãi, chức sắc tôn giáo được phổ biến nội dung Chỉ thị 18 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ở vùng đồng bào Khmer; Quyết định số 59 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi vùng đặc biệt khó khăn” và Tiêu chuẩn cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo văn minh… Các đại biểu được thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng trong 6 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai Chương trình 135 giai đoạn 2016-2018 và một số chính sách liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Theo ông Lý Bình Cang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, hội nghị nhằm nâng cao kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo cho các vị trụ trì và Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, từ đó phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý chùa chiền, tích cực tuyên truyền về các chính sách dân tộc, tôn giáo cho đồng bào và các vị sư sãi ở địa phương; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch; góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và tạo sự khởi sắc trong vùng đồng bào dân tộc.

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer nhất cả nước với trên 400.000 người, chiếm 31% dân số của tỉnh. Hầu hết đồng bào theo Phật giáo Nam tông. Toàn tỉnh có 92 ngôi chùa Khmer với gần 2.000 vị sư sãi, chức sắc tôn giáo. Các sư sãi luôn là những người có uy tín và có tiếng nói quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động bà con Phật tử thực hiện tốt các phong trào và chính sách pháp luật ở địa bàn dân cư có đông đồng bào dân tộc.

(dantocmiennui.vn)