Tạo điều kiện để đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi, đoàn kết

09:17 AM 05/04/2023 |   Lượt xem: 1466 |   In bài viết | 

Tết Chôl Chnăm Thmây của người Khmer - Ảnh minh họa

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành chức năng có liên quan phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm tình hình, có kế hoạch hỗ trợ tạo điều kiện cho gia đình chính sách, đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền trên tinh thần “Vui tươi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm”.

Ban Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có thư chúc Tết đồng bào nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023; tổ chức họp mặt các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar, Ban Quản trị chùa, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer đã nghỉ hưu và đang công tác ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phối hợp với Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tuyên truyền, vận động các vị chức sắc, chức việc, đồng bào tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer đã nghỉ hưu và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã (kể cả ngành dọc trực thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; trừ các trường Trung học Phổ thông và Phổ thông dân tộc Nội trú) trên địa bàn với mức 500.000 đồng/người để đón Tết cổ truyền. Đồng thời, các địa phương tạo điều kiện cho tất cả đồng bào người Khmer trong tỉnh có điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Theo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu, để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer vui đón Tết cổ truyền, Ban đã phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các tổ chức từ thiện… đến thăm, tặng hàng ngàn suất quà cho đồng bào Khmer nghèo trên địa bàn tỉnh. Thông qua các chương trình, chính sách, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer trên địa bàn ngày càng được cải thiện.

(dantocmiennui.vn)