Thái Nguyên: Cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS

04:01 PM 15/03/2023 |   Lượt xem: 961 |   In bài viết | 

Nâng cao đời sống Nhân dân trong vùng đồng bào DTTS luôn được huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm. Ảnh: Nguyễn Thơm.

Trên địa bàn Tp. Thái Nguyên có 8 dân tộc cùng sinh sống, gồm: Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Dao, Mông, Hoa, Thái. Trong đó, đồng bào DTTS có gần 10.000 hộ với trên 30.000 nhân khẩu; có 31 Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt, trao đổi về những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/2/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tp. Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, thành phố đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thu nhập của người dân vùng DTTS và miền núi cao hơn gấp 1,5 lần so với bình quân thu nhập ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong các xã thuộc vùng DTTS và miền núi xuống còn 0,9%, hộ cận nghèo còn 1,0%...

Ngoài ra, các đại biểu cũng được thông tin về Kế hoạch công tác dân tộc năm 2023 của tỉnh cùng các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu về y tế, văn hóa, xã hội; các chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; cho vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở vùng DTTS và miền núi…

Qua đây nhằm cung cấp, trang bị cho những Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn Tp. Thái Nguyên có thêm thông tin, kiến thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó tăng cường và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Người có uy tín trong đồng bào DTTS, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

(baothainguyen.vn)