Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam

10:55 AM 02/12/2020 |   Lượt xem: 1122 |   In bài viết | 

Ảnh minh họa (nguồn: laodong.vn)

Ban Chỉ đạo tỉnh do ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; ông A Lăng Mai - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực; ông Trần Văn Ẩn - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT làm Phó Trưởng Ban cùng 24 thành viên.

Ban Chỉ đạo tỉnh có chức năng giúp UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030.

(cadn.com.vn)