Thành phố Thái Nguyên: Gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022

07:05 PM 29/12/2022 |   Lượt xem: 591 |   In bài viết | 

UBND Tp. Thái Nguyên tặng Giấy khen cho 13 Người có uy tín tiêu biểu năm 2022

Hiện Tp. Thái Nguyên có gần 10.000 hộ với trên 30.000 nhân khẩu người DTTS (chiếm khoảng 8,9% dân số), gồm 7 dân tộc chủ yếu: Tày, Nùng, Sán Dìu, Dao, Mông, Hoa, Thái. Thành phố hiện có 31 Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Trong nhiều năm qua, các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của Người có uy tín tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Hằng năm, việc tổ chức bình xét Người có uy tín tại cơ sở được tiến hành dân chủ, công khai, đúng quy định. Các chế độ, chính sách đối với Người có uy tín được quan tâm thực hiện tốt: Thăm hỏi động viên; tặng quà vào các dịp lễ, Tết; tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, tham quan học tập…

Dịp Tết năm 2022, Tp. Thái Nguyên đã tổ chức tặng quà cho Người có uy tín với tổng giá trị tiền 16,5 triệu đồng; tặng 31 suất quà cho 31 Người có uy tín nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập thành phố (19/10)…

Tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022, UBND Tp. Thái Nguyên đã tặng Giấy khen cho 13 Người có uy tín tiêu biểu năm 2022.

(baodantoc.vn)