Thống nhất bộ dữ liệu về các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai

04:41 PM 01/06/2018 |   Lượt xem: 3625 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Hiện nay, bộ dữ liệu về các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành gồm 3 nội dung: Các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai; hệ thống văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Theo kết quả điều tra, khảo sát, tính đến 31/12/2017, dân số tỉnh Lào Cai là 699.507 người với 29 dân tộc, trong đó, dân tộc Kinh là 237.792 người, chiếm 34%; dân tộc thiểu số là 461.715 người, chiếm 66%. Trong 28 dân tộc thiểu số, dân tộc Mông có số dân đông nhất với 32.309 người. Có 5 dân tộc chỉ có 1 người là Ê đê, Thổ, Cơ Tu, Kháng, La Hủ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung bộ dữ liệu về dân tộc thiểu số, thống nhất tên gọi, cách viết… Ban Dân tộc tỉnh đã biên tập những thông tin cơ bản của từng dân tộc cụ thể như: Tên dân tộc, dân số, nhóm ngành dân tộc, địa bàn cư trú, các phong tục tập quán.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị thống nhất cách gọi, tên, cách viết một số dân tộc

Như vậy, tại thời điểm 31/12/2017, tỉnh Lào Cai có 29 dân tộc sinh sống ổn định trên địa bàn tỉnh thay cho số liệu “tỉnh Lào Cai có 25 dân tộc” như đang dùng hiện nay. Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND tỉnh phê duyệt dữ liệu để thống nhất sử dụng; cấp kinh phí để hoàn thiện bộ dữ liệu và cập nhật nội dung dữ liệu hằng năm. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, góp ý để chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để hoàn thiện bộ dữ liệu trên.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thiện bộ dữ liệu về dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp giữa Ban Dân tộc tỉnh với các cơ quan chuyên môn, các địa phương trong việc hoàn thiện bộ dữ liệu. Đây là bộ dữ liệu quý, có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với công tác nghiên cứu, là cơ sở để thực hiện các chính sách về dân tộc, văn hóa, xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương tiếp thu, cập nhật, chỉnh sửa các dữ liệu, số liệu về dân tộc theo các nội dung thống nhất tại hội thảo.

(www.baolaocai.vn)