Thực hiện tốt các chính sách dành cho đồng bào dân tộc Khmer

02:56 PM 16/04/2020 |   Lượt xem: 4762 |   In bài viết | 

Hộ nghèo người dân tộc Khmer ở xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) được hỗ trợ heo giống

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer còn chiếm khá lớn. Theo thống kê của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, hộ nghèo DTTS năm 2019 là 548 hộ (chiếm 17,76% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh) và hộ cận nghèo là 1.666 hộ (chiếm 0,75% so với tổng dân số toàn tỉnh).

Để giải quyết vấn đề này, Bạc Liêu đã tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ dành cho đồng bào Khmer. Một trong những chính sách quan trọng đó là đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Năm 2019 toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho hơn 1.670 lao động người DTTS (chiếm 4,36%/tổng số lao động được đào tạo); giải quyết việc làm cho hơn 1.130 người DTTS.

Cùng với chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh còn kết hợp lồng ghép các chương trình, dự án và các chính sách hỗ trợ khác cho đồng bào DTTS phát triển sinh kế. Điển hình là Chương trình 135 (giai đoạn 2016 - 2020) đã đầu tư hơn 28,28 tỷ đồng cho 10 xã và 41 ấp đặc biệt khó khăn. Từ đó, góp phần phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật ở vùng có đông đồng bào DTTS như: xây dựng 48 tuyến đường và 3 cây cầu; xây 2 nhà văn hóa ấp và sửa chữa 6 nhà văn hóa ấp; nâng cấp, duy tu và sửa chữa nhiều công trình giao thông nông thôn…

Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với nguồn vốn hơn 4,54 tỷ đồng để hỗ trợ 936 hộ DTTS. Cụ thể như: Hỗ trợ trên 3.000 con heo giống, hơn 19.000 con gà, vịt, gần 1,5 triệu con giống (tôm, cua); hỗ trợ vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị; hỗ trợ vốn mua bán nhỏ; các chính sách hỗ trợ tín dụng. Đồng thời chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, giúp đồng bào DTTS bảo tồn, phát huy và lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc thông qua nhiều hoạt động và các lễ hội như: tổ chức vui tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Đôn ta, Oóc-om-bóc, liên hoan nhạc ngũ âm…

Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS thông qua việc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Năm 2019, tỉnh đã cấp 191.243 thẻ BHYT; tiến hành rà soát, bổ sung kịp thời các hồ sơ phát sinh tăng, giảm đối tượng thụ hưởng để cấp thẻ BHYT; tham mưu với UBND tỉnh cấp mới thẻ BHYT trong năm 2020. Chính sách cấp thẻ BHYT miễn phí và việc BHYT chi trả từ 80 - 100% chi phí khám chữa bệnh đã giúp đồng bào DTTS thuộc vùng khó khăn có điều kiện chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với việc thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

(baobaclieu.vn, 15/4)