Tỉnh Đắk Nông tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới năm 2019

08:52 AM 14/06/2019 |   Lượt xem: 4193 |   In bài viết | 

Hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới tại xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong)

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được cung cấp kiến thức cụ thể, sâu rộng về Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần đấu tranh vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh của đội ngũ trưởng các thôn, bon, đoàn thể; người có uy tín, già làng tại địa phương.

Nằm trong nội dung triển khai các hoạt động hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS năm 2019 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông định hướng xây dựng mô hình bình đẳng giới tại xã Đắk Som (huyện Đắk Glong) với một số nội dung như: Tổ chức tập huấn về xây dựng mô hình câu lạc bộ địa phương không có bạo lực gia đình; hỗ trợ phát triển kỹ năng xã hội cho phụ nữ DTTS; tư vấn tiền hôn nhân...

Hoàng Thị Thảo (Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông)