TP. Cần Thơ: Chăm lo tốt hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số

08:14 PM 07/01/2023 |   Lượt xem: 636 |   In bài viết | 

Ông Hồ Văn Phương, Phó Ban Dân tộc TP. Cần Thơ báo cáo tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Ban Dân tộc, ông Hồ Văn Phương, Phó Ban Dân tộc TP. Cần Thơ thông qua báo cáo tóm tắt công tác dân tộc năm 2022. Theo đó, tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc đạt được nhiều kết quả khả quan, đơn vị đã hoàn thành 6/6 nhiệm vụ được giao. 

Để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện theo chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, Ban Dân tộc đã biên soạn phát hành trên 4.000 bản tin công tác dân tộc và biên soạn 2 đầu tài liệu bằng ngôn ngữ Việt - Hoa; Việt -Khmer, cấp phát hơn 50.000 tờ báo cho Người có uy tín, tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho Người có uy tín.

Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm còn 1,14% trên tổng số hộ nghèo DTTS thành phố. Thực hiện chính sách cho Người có uy tín, Thành phố đã mua 215 thẻ bảo hiểm y tế cấp cho Người có uy tín, tổ chức 2 chuyến giao lưu học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS được thành phố quan tâm đầu tư, tạo điều kiện hỗ trợ và duy trì các loại hình văn hóa như: múa lâm thôn, nhạc ngũ âm,… của đồng bào Khmer, múa lân sư rồng của người Hoa. Toàn thành phố có 100% hộ đồng bào DTTS có phương tiện nghe, nhìn và xem đài phát thanh truyền hình, thành lập các đội, đoàn tham gia giao lưu văn nghệ ở các tỉnh, thành trong khu vực. Về giáo dục, tỷ lệ học mẫu giáo đạt 99,3%, tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 95,6% trung học phổ thông đạt 72,4%. Về y tế, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 92%, tỷ lệ sử dụng nước sạch ở nông thôn đạt 89,5%.

Trong năm 2023, Ban Dân tộc sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền trong đồng bào DTTS, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về lĩnh vực công tác dân tộc, nhất là Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030 (giai đoạn 1: giai đoạn 2021- 2025); tổ chức cho Người có uy tín đi học tập kinh nghiệm ở các tỉnh thành; Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động nhân dịp lễ, Tết của đồng bào DTTS; tôn vinh biểu dương nhân sĩ trí thức, Người có uy tín giai đoạn 2021 - 2023; họp mặt truyền thống cách mạng người Hoa Cần Thơ lần thứ X,…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến liên quan đến việc thực hiện công tác dân tộc, giải pháp giảm nghèo hiệu quả ở vùng DTTS, đề xuất chính sách về nhà ở cho hộ đồng bào còn khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, bảo tồn văn hóa dân tộc, xây dựng lò hỏa táng, đầu tư đóng mới ghe ngo, tạo điều kiện cho đồng bào tham gia giao lưu môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Ban Dân tộc TP. Cần Thơ tặng giấy khen cho các tập thể

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong năm qua, nhất là về công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, y tế, giáo dục. Ông Phó Chủ tịch Thành phố cũng lưu ý một số hạn chế cần tập trung nghiên cứu để thay đổi cho phù hợp, nhất là công tác duy trì, phát huy bản sắc văn hóa cần có lộ trình đào tạo bài bản cho thế hệ kế thừa.

Đồng thời, thời gian tới, Ban Dân tộc TP. Cần Thơ và cán bộ làm công tác dân tộc cần chăm lo tốt hơn về đời sống, vật chất và tinh thần của đồng bào, nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững, kết nối doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho người lao động; tiếp tục hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Hoa cho đồng bào dân tộc Hoa và cả dân tộc Kinh khi có yêu cầu, để đáp ứng nhu cầu lao động việc làm; cần phải gần gũi với đồng bào hơn nữa để kịp thời nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để tạo uy tín trong đồng bào; đồng thời các kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách dân tộc phải được cụ thể hơn nữa, nhất là trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trưởng Ban Dân tộc TP. Cần Thơ trao giấy khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc năm 2022.

(baodantoc.vn)