Tuyên Quang gặp mặt 255 Người có uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu

04:22 PM 01/03/2023 |   Lượt xem: 1003 |   In bài viết | 

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang với các đại biểu dự Hội nghị.

Từ năm 2018 đến năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt danh sách 5.846 lượt Người có uy tín; xây dựng, bồi dưỡng hàng nghìn người thuộc lực lượng cốt cán. Những năm qua, đội ngũ này đã tích cực phát huy vai trò, xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng dân cư ở vùng đồng bào DTTS; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân địa phương.

Đội ngũ đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội ở cơ sở; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; bài trừ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thông qua Người có uy tín, lực lượng cốt cán, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc để tham mưu cho cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết, đáp ứng được nguyện vọng mong muốn của người dân.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những thành tựu công tác dân tộc và sự đóng góp tích cực của đội ngũ Người có uy tín và lực lượng cốt cán trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ Người có uy tín và lực lượng cốt cán thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Ngành dân tộc của tỉnh tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện tốt chủ trương về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016 - 2020; nắm đời sống đồng bào DTTS và tình hình triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc tại cơ sở để kịp thời đề xuất giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS, tranh thủ, vận động lượng cốt cán trong đồng bào DTTS.

(nhandan.vn)