Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2023

05:05 PM 16/06/2023 |   Lượt xem: 4789 |   In bài viết | 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBDT

Hội nghị được kết nối đến 3.372 điểm cầu trên cả nước với hơn 148.380 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu Uỷ ban Dân tộc (UBDT) có sự tham gia của các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc, Văn phòng Ban cán sự đảng và lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin nhanh về vụ gây mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk; TS Trần Gia Long, Phó vụ trưởng Vụ kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin chuyên đề: “Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh”; PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin chuyên đề: “Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở đưa 03 nội dung vừa được tuyên truyền vào tài liệu tuyên truyền tháng 6/2023. Đồng thời, tích cực tuyên truyền sâu rộng, kịp thời ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin cho lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo ổn định an ninh trật tự.

Nhấn mạnh về vụ gây mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng các thông tin tại Hội nghị để kịp thời, nhanh chóng ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tích cực tham gia đấu tranh, phản bác thông tin sai trái của các thế lực thù địch. Tập trung tuyên truyền 03 nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền về kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV; các vấn đề về tình hình kinh tế-xã hội, các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.