Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

08:24 AM 18/01/2024 |   Lượt xem: 1374 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT); cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo Dân tộc và Phát triển.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, Báo Dân tộc và Phát triển luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban, cùng sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các Vụ, đơn vị chức năng.

Chi ủy, Ban Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển đã chỉ đạo điều hành quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Báo luôn tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể liên quan ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ máy tổ chức của Báo đi vào hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với xu thế của báo chí hiện nay; năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức, người lao động trong Báo ngày dần được nâng cao hơn, góp phần quan trọng vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong năm 2023, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục duy trì xuất bản, phát hành loại hình báo in với số lượng gần 30.000 tờ/kỳ, 2 kỳ/tuần. Về nội dung, hình thức báo in được cải tiến và nâng cao, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu tiếp nhận thông tin của bạn đọc, đặc biệt bạn đọc là Người có uy tín. Mặc dù còn một số hạn chế trong công tác phát hành (báo đến bạn đọc chậm, một số trường hợp không nhận được báo...) nhưng việc phát hành báo in Dân tộc và Phát triển đến từng bản, làng, phum, sóc xa xôi hẻo lánh có một ý nghĩa rất lớn trong mục tiêu thông tin, tuyên truyền ở vùng DTTS và miền núi.

Quang cảnh Hội nghị

Đối với Báo điện tử, năm 2023 đánh dấu một bước tiến mới của Báo điện tử Dân tộc và Phát triển. Điều này được thể hiện ở sự đa dạng hóa các loại hình báo chí, nâng cao chất lượng nội dung, chuyển tải thông tin trên các nền tảng mạng xã hội. 

Cho đến thời điểm này, Báo điện tử Dân tộc và Phát triển là tờ báo chính thống duy nhất có nội dung chuyên sâu tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, về vùng DTTS và miền núi. Báo điện tử Dân tộc và Phát triển thể hiện rõ vai trò định hướng thông tin các vấn đề liên quan đến dân tộc và miền núi trên môi trường Internet. Đồng thời, thông qua Báo điện tử Dân tộc và Phát triển, vai trò, vị thế của cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương được đông đảo bạn đọc trên mọi miền đất nước biết đến và ghi nhận.

Để bảo đảm kinh phí duy trì bộ máy tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn theo chức năng là Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc, Báo Dân tộc và Phát triển đã đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động tạo nguồn thu sự nghiệp như chủ động phối hợp với các địa phương để phát hành báo; tổ chức các hoạt động hợp tác truyền thông, tuyên truyền có thu phí...

Đối với các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, năm 2023, Báo Dân tộc và Phát triển được giao các nhiệm vụ thông tin, tuyên tuyền tại Quyết định giao nhiệm vụ từ đầu năm. Tập thể Báo Dân tộc và Phát triển đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành 100% các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền được giao; chất lượng nội dung, số lượng tin, bài bảo đảm theo kế hoạch được phê duyệt.

Kết quả đó cho thấy khả năng thực hiện nhiệm vụ, tinh thần nỗ lực, phấn đấu của tập thể Báo Dân tộc và Phát triển trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên Báo Dân tộc và Phát triển đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế  -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến với đông đảo bạn đọc trong cả nước, đặc biệt là bạn đọc vùng DTTS và miền núi.

Ông Lê Công Bình - Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển khen thưởng cho 5 tập thể lao động tiên tiến

Năm 2023 cũng là lần thứ năm, Báo Dân tộc và Phát triển được giao nhiệm vụ tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng này, Báo Dân tộc và Phát triển đã tham mưu với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Lễ Tuyên dương toàn bộ nội dung; chuẩn bị các điều kiện cần thiết và vận động kinh phí tổ chức chương trình.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí tổ chức, nhưng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn của Ban Tổ chức, tập thể Báo, Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Chương trình Lễ Tuyên dương đã để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng cho đại biểu, học sinh, sinh viên, thanh niên tham dự trực tiếp và hàng triệu khán giả xem truyền hình trên khắp mọi miền đất nước. Nhờ đó, mục tiêu của Lễ Tuyên dương đặt ra là: Tôn vinh truyền thống hiếu học - biểu dương những học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu - tạo ra sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ vượt qua khó khăn, thử thách trên con đường đi đến tương lai đã đạt được hiệu quả cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 921/QĐ-UBDT ngày 09/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển. Xây dựng Tòa soạn Báo Dân tộc và Phát triển theo mô hình Tòa soạn hội tụ; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên tuyền theo xu hướng đa phương tiện. Phát huy lợi thế thông tin Cơ quan ngôn luận của UBDT để xây dựng bản sắc riêng cho Báo Dân tộc và Phát triển trong xu thế hội nhập và phát triển của báo chí.

Đối với báo in, Báo tiếp tục xuất bản và phát hành Báo Dân tộc và Phát triển theo chức năng là Cơ quan ngôn luận của UBDT; Diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung của báo. Xuất bản và phát hành Báo Dân tộc và Phát triển cuối tháng; đối tượng phát hành là bạn đọc trong cả nước, trong đó có đối tượng là Người có uy tín.

Đối với báo điện tử, Báo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Báo điện tử Dân tộc và Phát triển theo hướng tích hợp nhiều loại hình báo chí; phát huy hiệu quả thông tin trên nền tảng mạng xã hội: Facebook; Fanpage, You tobe, Tiktok.

Báo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Báo Dân tộc và Phát triển thành cơ quan truyền thông đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc và thông tin tuyên truyền hiệu quả, kịp thời về Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị Quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội”. Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025 theo các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao năm 2024.

Cùng với đó, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục chuẩn bị tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2024; tổ chức một số hoạt động xã hội, từ thiện; tham mưu Lãnh đạo UBDT tổ chức Giải báo chí “vì sự phát triển vùng DTTS và miền núi”.

Ông Lê Công Bình - Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển trao khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ đồng tình cao với báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Báo Dân tộc và Phát triển. Một số đại biểu đã phát biểu làm rõ hơn các kết quả mà tập thể Báo Dân tộc và Phát triển đã đạt được trong năm 2023; đồng thời đưa ra các khó khăn Báo đang gặp phải và để xuất các nội dung trọng tâm cần triển khai trong năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr đánh giá cao những kết quả Báo Dân tộc và Phát triển đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT mong muốn tập thể Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phát huy tinh thần để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr đề nghị lãnh đạo, Ban Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; quan tâm đến công tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, phóng viên; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị; tăng cường công tác phối hợp với các vụ, đơn vị triển khai các nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao; xây dựng, phát triển hài hòa giữa báo in và báo điện tử; phát huy bản sắc riêng của tờ báo dành cho đồng bào DTTS và miền núi; tiếp tục đầu tư, đổi mới, tạo thêm các điều kiện phù hợp để nâng cao nguồn thu…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr nhấn mạnh: “Lãnh đạo, Ban Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển cần tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng tập thể Báo đoàn kết, sáng tạo, thích ứng tốt vói bối cảnh chuyển đổi trong giai đoạn hiện nay”.

Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr cũng đề nghị các vụ, đơn vị tăng cường công tác phối hợp với Báo Dân tộc và Phát triển để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và triển khai các nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Báo Dân tộc và Phát triển đã khen thưởng cho 5 tập thể đạt danh hiệu Tập thể tiên tiến; 3 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 15 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 8 cá nhân được nhận Giấy khen của Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển.

(baodantoc.vn)