Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2018

06:52 PM 19/07/2018 |   Lượt xem: 519 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng trao chứng chỉ cho các học viên

Theo đánh giá của Ban tổ chức lớp bồi dưỡng, các học viên của lớp đều tham gia đầy đủ các hoạt động học tập, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực trong học tập, nghiên cứu và hoàn thành bài thu hoạch cuối khóa đúng quy định. Qua khóa học, các học viên đã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc, văn hóa dân tộc, tình hình thực hiện chiến lược công tác dân tộc và các vấn đề cơ bản, cấp bách ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay. Từ đó có đầy đủ kiến thức, kỹ năng trong thực thi nhiệm vụ, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, góp phần phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, các học viên đã có một số thảo luận, góp ý để triển khai tốt hơn công tác bồi dưỡng trong thời gian tới. Một số ý kiến đề nghị mở rộng thêm một số chuyên đề như: đánh giá việc triển khai chính sách; an ninh trật tự vùng dân tộc; công tác dân vận, nắm bắt tình hình vùng đồng bào; kinh nghiệm quốc tế về công tác dân tộc. Ngoài ra, đề nghị công tác viết thu hoạch phải có tính mở, thời gian tổ chức phù hợp hơn…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại Lễ bế giảng

Thay mặt Lãnh đạo Ủy ban, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng ghi nhận, biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học và đánh giá cao Ban Tổ chức lớp học đã nhiệt tình, trách nhiệm, lần đầu tiên tổ chức thành công chương trình bồi dưỡng cho lãnh đạo cấp vụ. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn, từ những kiến thức tiếp thu được sẽ gợi mở cho các học viên trong việc tham mưu, đề xuất đổi mới chính sách dân tộc trong giai đoạn tới. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Học viện Dân tộc tiếp thu ý kiến góp ý về thời gian tổ chức, chương trình, nội dung chuyên đề, công tác viết bài thu hoạch và xác định nhu cầu của học viên để triển khai tốt hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới.

Việt Cường