Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ

07:59 AM 16/10/2020 |   Lượt xem: 4665 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, ông Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB đã báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Dự thảo Đề án thành lập Văn phòng Điều phối sau khi đã xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp. Theo đó, Văn phòng Điều phối được thành lập bảo đảm 3 nguyên tắc: Không tăng đầu mối, không tăng biên chế, cán bộ Văn phòng thực hiện chế độ kiêm nhiệm.

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu Vụ TCCB chỉnh sửa lại Đề án trên cơ sở bảo đảm chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Điều phối thực hiện tốt nhiệm vụ Chương trình MTQG. Văn phòng Điều phối có Chánh Văn phòng và 3 Phó Chánh Văn phòng, từ 15 - 20 chuyên viên, bảo đảm không tăng đầu mối, không tăng biên chế, thực hiện chế độ kiêm nhiệm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu Vụ TCCB hoàn thiện Đề án bảo đảm các chức danh, biên chế trên cơ sở góp ý của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, sớm trình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ký Quyết định thành lập Văn phòng Điều phối. 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã cho ý kiến về công tác tổ chức, bộ máy của Văn phòng Điều phối và công tác nhân sự tại một số vụ, đơn vị; việc tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại UBDT.

(baodantoc.vn)