Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 24, năm 2024

09:41 PM 10/06/2024 |   Lượt xem: 1350 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong tuần 23 vừa qua, căn cứ kế hoạch, chương trình công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cùng các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2024 và chủ trì, tham dự nhiều hội nghị, cuộc họp quan trọng.

Lãnh đạo Ủy ban đã chỉ đạo, xử lý 202 văn bản, ký ban hành 53 văn bản; chỉ đạo Văn phòng Ủy ban ban hành 04 thông báo kết luận, 04 công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Uỷ ban và đôn đốc, nhắc việc của Văn phòng đối với các vụ, đơn vị.

Trong tuần 23, các vụ, đơn vị đã chủ động phối hợp tham mưu thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban giao, trọng tâm là tham mưu, chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ Lãnh đạo Ủy ban dự phiên chất vấn, trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo vệ Báo cáo quốc gia lần thứ 5 của Việt Nam thực thi Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) năm 2024; Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định nội bộ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định phê duyệt Đề án xuất bản Chuyên đề "Chính sách dân tộc, lý luận và thực tiễn" của Tạp chí Dân tộc thuộc UBDT.

Toàn cảnh cuộc họp

Bước sang tuần 24, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban tiếp tục tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, nhất là các đề án, chính sách trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình 1719; việc triển khai thực hiện Quyết định số 752/QĐ-TTg liên quan đến ấn phẩm báo, tạp chí; chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức các đoàn Lãnh đạo Ủy ban dự Lễ ra quân Điều tra thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2024…

Tại cuộc họp, bên cánh việc đồng tình với báo cáo tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã phát biểu, làm rõ hơn nhiều nội dung liên quan đến các nhiệm vụ trọng tâm tuần 24; kế hoạch đi công tác địa phương năm 2024 của UBDT; báo cáo về việc chuẩn bị nội dung thảo luận về chủ trương điều chỉnh Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của các vụ đơn vị. Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và đề nghị các vụ, đơn vị khắc phục trong thời gian tới.

Trong nhiệm vụ tuần tiếp theo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các vụ, đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo theo đúng đúng tiến độ. Yêu cầu các vụ, đơn vị liên quan phối hợp với thư ký, giúp việc của Lãnh đạo Ủy ban chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành đảm bảo nghiêm túc, kịp thời.

Đi vào các nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Văn phòng điều phối chương trình MTQG 1719 chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ phiên họp của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV liên quan đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, đồng thời, phối hợp với Ban Soạn thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh chương trình MTQG DTTS và miền núi, tiến hành rà soát, hoàn thiện Báo cáo trình Chính phủ.

Về các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư công, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu giải pháp thực hiện Công điện 03 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; các vụ, đơn vị hoàn thiện chủ trương đầu tư đối với các nhiệm vụ được giao, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Xuân Thường